LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for Archive Search


Archive Search

Archive Search

BIBLIST Home

Search For

Help for String

Help for Substring

 

Narrow Search

Help for Subject Contains

Help for Author's Address

Help for Since

Help for UntilSEGATE.SUNET.SE ( BIBLIST: 24 matches.. )


Item #

Date

Time

Lines

Subject

045188 2019-05-13 15:43 900 Re: Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045189 2019-05-13 13:49 707 SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045173 2019-05-11 09:37 782 Re: Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045172 2019-05-10 21:17 716 Re: Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045171 2019-05-10 20:37 306 Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045168 2019-05-10 12:25 198 SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045167 2019-05-10 12:12 219 VS: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045165 2019-05-10 11:59 197 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045162 2019-05-10 11:34 179 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045166 2019-05-10 11:23 210 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045163 2019-05-10 09:51 202 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045164 2019-05-10 09:48 190 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045159 2019-05-10 08:11 189 Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045160 2019-05-10 06:56 172 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045156 2019-05-09 15:18 149 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045158 2019-05-09 15:09 174 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045157 2019-05-09 15:04 157 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045154 2019-05-08 12:48 129 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045153 2019-05-08 11:31 421 SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likst=?windows-1257?Q?=E4ller_alla_spr=E5k?=
045152 2019-05-08 11:26 132 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045151 2019-05-08 11:21 118 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045150 2019-05-08 10:52 96 Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
045148 2019-05-08 07:20 195 SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likst=?windows-1257?Q?=E4ller_alla_spr=E5k?=
045146 2019-05-07 19:24 41 Nya bibblan i Fittja likställer alla språk

Item #45188 (13 May 2019 15:43) - Re: Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Jan Szczepanski <jan.szczepanski63@GMAIL.COM>
Subject: Re: Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
> * Skickat: * 2019-05-10 21:17
> * Ämne: * Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fi
ttja
> Till: biblist@segate.sunet.se
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställ
er alla
> Till: BIBLIST@segate.sunet.se <BIBLIST@segate.sunet.se>
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställ
er alla
> dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya
> hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
> >
> > To: BIBLIST@segate.sunet.se
> > Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
> likställer alla språk
> > > Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> > > Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer all
a språk
> > >
> > > Alla språk likställs när Fittja biblioteket
öppnar sina dörrar
> > >
> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
> > > -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstäl
ler alla språk
et="_blank">biblist@segate.sunet.se</a><br>
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer
alla språk<br>
se</a>&gt;<br>
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer
alla språk<br>
om mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsys
temet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.<br>
    &gt;<br>
    &gt;     Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST]
Nya bibblan i Fittja likställer alla språk<br>
    &gt;<br>
et.se</a><br>
    &gt;     &gt; Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan
i Fittja likställer alla språk<br>
    &gt;     &gt;<br>
    &gt;     &gt; Alla språk likställs n
är Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa<br>
    &gt;     &gt; vecka. Istället för eg
    &gt;     &gt; <a href="https://www.stockholm
direkt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller" target="_blank">https:
//www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller</a><br>
    &gt;     &gt; -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJ

Item #45189 (13 May 2019 13:49) - SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Lennart Kihlberg <lennart.kihlberg@UMEA.SE>
Subject: SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
Item #45173 (11 May 2019 09:37) - Re: Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Roger Jönsson <roger.jonsson@ARBARK.SE>
Subject: Re: Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
Skickat: 2019-05-10 21:17
Ämne: Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittj
a likställer alla språk
Till: biblist@segate.sunet.se
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställe
r alla språk
Till: BIBLIST@segate.sunet.se <BIBLIST@segate.sunet.se>
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställe
r alla språk
om mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsys
temet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
    >
    >     Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny
a bibblan i Fittja likställer alla språk
    >
    >     > Till: BIBLIST@segate.sunet.se
    >     > Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fi
ttja likställer alla språk
    >     > Alla språk likställs n
r Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
    >     > vecka. Istället för egna hy
    >     > https://www.stockholmdirekt.se/nyhete
r/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
    >     > -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPS

Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstäl
ler alla språk
e.sunet.se</a><br>
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer
alla språk<br>
BIBLIST@segate.sunet.se</a>&gt;<br>
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer
alla språk<br>
om mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsys
temet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.<br>
&nbsp; &nbsp; &gt;<br>
&nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp;Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST]
Nya bibblan i Fittja likställer alla språk<br>
&nbsp; &nbsp; &gt;<br>
te.sunet.se" class="mailto">BIBLIST@segate.sunet.se</a><br>
&nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan
i Fittja likställer alla språk<br>
&nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt;<br>
&nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; Alla språk likställs n
är Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa<br>
&nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; vecka. Istället för eg
&nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; <a href="https://www.stockholm
direkt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller" target="_blank">https:
//www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller</a><br>
&nbsp; &nbsp; &gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&gt; -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJ

Item #45172 (10 May 2019 21:17) - Re: Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Anders Ericson <aericson@FRISURF.NO>
Subject: Re: Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
> Till: biblist@segate.sunet.se
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställ
er alla
> Till: BIBLIST@segate.sunet.se <BIBLIST@segate.sunet.se>
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställ
er alla
> dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya
> hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
> >
> > To: BIBLIST@segate.sunet.se
> > Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
> likställer alla språk
> > > Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> > > Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer all
a språk
> > >
> > > Alla språk likställs när Fittja biblioteket
öppnar sina dörrar
> > >
> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
> > > -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/
segate.sunet.se</a><br>
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer
alla språk<br>
="_blank">BIBLIST@segate.sunet.se</a>&gt;<br>
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer
alla språk<br>
om mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsys
temet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.<br>
    &gt;<br>
    &gt;     Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST]
Nya bibblan i Fittja likställer alla språk<br>
    &gt;<br>
segate.sunet.se" target="_blank">BIBLIST@segate.sunet.se</a><br>
    &gt;     &gt; Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan
i Fittja likställer alla språk<br>
    &gt;     &gt;<br>
    &gt;     &gt; Alla språk likställs n
är Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa<br>
    &gt;     &gt; vecka. Istället för eg
    &gt;     &gt; <a href="https://www.stockholm
direkt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller" rel="noreferrer" targe
t="_blank">https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-li
kstaller</a><br>

Item #45171 (10 May 2019 20:37) - Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Mikael Book <book@KAAPELI.FI>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk

Tnker bibliotekarierna i Fittja flja ngot traditionellt system f
r
> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> mne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstller all
a sprk
>>> To: BIBLIST@segate.sunet.se
>>> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
>>> likstller alla sprk
>>>> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
>>>> mne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstller alla sprk
>>>>
>>>>
>>>> Alla sprk likstlls nr Fittja biblioteket ppnar sina drr
ar nsta
>>>>
>>>> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstall
>>>> er -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45168 (10 May 2019 12:25) - SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
<Tommy.Bildstrom@NORDMALING.SE>
Subject: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
Till: BIBLIST@segate.sunet.se
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk

>>
>> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>>
>> To: BIBLIST@segate.sunet.se
>> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
>> likställer alla språk
>>> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
>>> Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>>
>>>
>>> Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
>>> vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
>>>
>>> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstall
>>> er -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45167 (10 May 2019 12:12) - VS: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Byskata-Ahlskog Mikaela <Mikaela.Byskata-Ahlskog@KOKKOLA.FI>
Subject: VS: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
Vastaanottaja: BIBLIST@segate.sunet.se
Aihe: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk

>>
>> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>>
>> To: BIBLIST@segate.sunet.se
>> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>
>>> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
>>> Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>>
>>>
>>> Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
>>> vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
>>>
>>> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
>>> -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45165 (10 May 2019 11:59) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Pia-Kristina Svenhard <pkgarde@GMAIL.COM>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
>>>>
>>>> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>>>>
>>>> To: BIBLIST@segate.sunet.se
>>>> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>>>
>>>>> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
>>>>> Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>>>>
>>>>>
>>>>> Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
>>>>> vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
>>>>>
>>>>> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
>>>>> -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45162 (10 May 2019 11:34) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Pia-Kristina Svenhard <pkgarde@GMAIL.COM>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
>>
>> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>>
>> To: BIBLIST@segate.sunet.se
>> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>
>>> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
>>> Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>>
>>>
>>> Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
>>> vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
>>>
>>> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
>>> -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45166 (10 May 2019 11:23) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Christer Edeholt <christer.edeholt@REGIONVASTERBOTTEN.SE>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
>>
>> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>>
>> To: BIBLIST@segate.sunet.se
>> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>
>>> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
>>> Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>>
>>>
>>> Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
>>> vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
>>>
>>> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
>>> -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45163 (10 May 2019 09:51) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Marco Schirone <marco.schirone@CHALMERS.SE>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
>>
>> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>>
>> To: BIBLIST@segate.sunet.se
>> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>
>>> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
>>> Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>>
>>>
>>> Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
>>> vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
>>>
>>> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
>>> -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45164 (10 May 2019 09:48) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Sara Mikaelsson <sarmik@HAVOCHVATTEN.SE>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
>>>
>>> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>>>
>>> To: BIBLIST@segate.sunet.se
>>> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>>
>>>> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
>>>> Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>>>>
>>>>
>>>> Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
>>>> vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
>>>>
>>>> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
>>>> -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45159 (10 May 2019 08:11) - Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Roger Jönsson <roger.jonsson@ARBARK.SE>
Subject: Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
Till: biblist@segate.sunet.se
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk

Till: BIBLIST@segate.sunet.se <BIBLIST@segate.sunet.se>
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk

>
> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>
> To: BIBLIST@segate.sunet.se
> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>
> > Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> > Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
> >
> >
> > Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
> > vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
> >
> > https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
> > -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45160 (10 May 2019 06:56) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Christer Edeholt <christer.edeholt@REGIONVASTERBOTTEN.SE>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
>
> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>
> To: BIBLIST@segate.sunet.se
> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>
> > Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> > Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
> >
> >
> > Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
> > vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
> >
> > https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
> > -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45156 (9 May 2019 15:18) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Jan Szczepanski <jan.szczepanski63@GMAIL.COM>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
>
> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>
> To: BIBLIST@segate.sunet.se
> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>
> > Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> > Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
> >
> >
> > Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
> > vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
> >
> > https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
> > -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45158 (9 May 2019 15:09) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Karlsson Hanna - HK <Hanna.Karlsson2@KRIMINALVARDEN.SE>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
Till: BIBLIST@segate.sunet.se <BIBLIST@segate.sunet.se>
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk

>
> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>
> To: BIBLIST@segate.sunet.se
> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>
> > Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> > Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
> >
> >
> > Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
> > vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
> >
> > https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
> > -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45157 (9 May 2019 15:04) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Marco Schirone <marco.schirone@CHALMERS.SE>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
>
> Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.
>
> To: BIBLIST@segate.sunet.se
> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>
> > Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> > Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
> >
> >
> > Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
> > vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
> >
> > https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
> > -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45154 (8 May 2019 12:48) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Marco Schirone <marco.schirone@CHALMERS.SE>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk

Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle finnas—eller finns—flera rasister i samhället behöver bibliotekarier inte värna deras åsikter för att vinna förtroende för biblioteksverksamheten. Så även om referens till SOM-undersökningen vore sant, ser jag inte ’förtroende’ som ett sunt argument. Termer som ’vänsterliberalism’ eller ’radikala’ är dessutom mer passande (hoger-)retoriken än en beskrivning av det nya hyllsystemet i Fittja eller hbtq-certifieringen av Malmös bibliotek.

To: BIBLIST@segate.sunet.se
Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk

> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>
>
> Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
> vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
>
> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
> -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45153 (8 May 2019 11:31) - SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likst=?windows-1257?Q?ller_alla_sprk?
From: Karolina Andersdotter <karolina.andersdotter@UB.UU.SE>
Subject: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likst=?windows-1257?Q?ller_alla_sprk?
Till: BIBLIST@segate.sunet.se
mne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstller alla
sprk
To: BIBLIST@segate.sunet.se
Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstller alla
sprk
> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> mne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstller alla sprk
>
>
> Alla sprk likstlls nr Fittja biblioteket ppnar sina drrar
nsta
>
> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
> -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/
<b>Till:</b> BIBLIST@segate.sunet.se<br>
<b>mne:</b> Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstlle
r alla sprk</font>
To: BIBLIST@segate.sunet.se<br>
Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstller alla
sprk<br>
&gt; Till: BIBLIST@segate.sunet.se<br>
&gt; mne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstller alla sprk<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; Alla sprk likstlls nr Fittja biblioteket ppnar sina drr
ar nsta <br>
&gt;<br>
&gt; <a href="https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja
-likstaller">
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller</a><
br>

Item #45152 (8 May 2019 11:26) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Marjut Ervasti <marjutervasti@HOTMAIL.COM>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk

Item #45151 (8 May 2019 11:21) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Siska Humlesjö <siska.humlesjo@CHALMERS.SE>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
To: BIBLIST@segate.sunet.se
Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk

> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>
>
> Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
> vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
>
> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller
> -alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/

Item #45150 (8 May 2019 10:52) - Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Jan Szczepanski <jan.szczepanski63@GMAIL.COM>
Subject: Re: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likställer alla språk
> Till: BIBLIST@segate.sunet.se
> Ämne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
>
>
> Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
> vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska
>
> https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller-alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/
>

Item #45148 (8 May 2019 07:20) - SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likst=?windows-1257?Q?ller_alla_sprk?
From: Karolina Andersdotter <karolina.andersdotter@UB.UU.SE>
Subject: SV: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja
likst=?windows-1257?Q?ller_alla_sprk?
Till: BIBLIST@segate.sunet.se
mne: [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstller alla sprk


Alla sprk likstlls nr Fittja biblioteket ppnar sina drrar n
sta

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller-alla
-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/
<b>Till:</b> BIBLIST@segate.sunet.se<br>
<b>mne:</b> [BIBLIST] Nya bibblan i Fittja likstller alla sprk</fo
nt>
<br>
Alla sprk likstlls nr Fittja biblioteket ppnar sina drrar n
sta<br>
<br>
<a href="https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-liks
taller-alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/">https://www.stockholmdire
kt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller-alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0kl
YJMjtPSR36w/</a><br>

Item #45146 (7 May 2019 19:24) - Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
From: Jan Szczepanski <jan.szczepanski63@GMAIL.COM>
Subject: Nya bibblan i Fittja likställer alla språk
MIME-Version: 1.0

Alla språk likställs när Fittja biblioteket öppnar sina dörrar nästa
vecka. Istället för egna hyllor för böcker på andra språk än svenska

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-bibblan-i-fittja-likstaller-alla-sprak/repsec!2@ZqRqiW0klYJMjtPSR36w/SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager