Content-Type: text/html
För er som försökte ta sig till Finfo-projektets Ud i verden-sida för att söka efter fonter, kan jag trösta er med att det inte är fullt så
komplicerat som det verkar. Sökvägen och adressen blev onödigt krångliga i mitt svar 17 november. Adressen ska vara http://www.finfo.dk/verden/home.htm och ingenting annat. Från denna sida kan man ta sig till utmärkta länklistor
där det bl.a. finns länkar till just fonter och mycket annat av intresse.
Lycka till
Harriet Lacksten
Invandrarlånecentralen