Content-Type: text/html
Läs om SweMARC och nya katalogsystemet!
LIBRIS nya katalogsystem och formatet SWEMARC håller på att ta form.  Mycket  
informationsmaterial med skärmdumpar, exempel och beskrivningar finns nu tillgängligt på: 
http://info.libris.kb.se/infosvensk/ny_katalog.html 
(eller om man vill ha med hela framen gå från startsidan till infosidan och välj där nytt katalogsystem) 
 
God Julläsning önskar LIBRIS-avdelningen!
 
-elisabet fornell 
========================================================
Elisabet Fornell  
informatör/information officer             tel: 08-463 42 76
LIBRIS/Kungl. biblioteket                  fax: 08-463 42 65
Box 5039                                         [log in to unmask]">[log in to unmask]se
S-102 41 Stockholm SWEDEN          http://www.libris.kb.se
========================================================