Content-Type: text/html Arkivhyllor

Linköpings stadsarkiv försäljer p.g.a. förestående flyttning arkivhyllor till förmånligt pris:

(alla hyllsektioner har djupet 30 cm om inget annat anges):

a) tätpackningssystem Nordplan (inköpt 1992), bestående av tre vagnar och två fasta hyllfack inkl. räls och mellangolv, höjd 6 A4, bredd 4 m; kapacitet max. 240 hm A4; kan försäljas omedelbart;

b) tätpackningssystem Hölö (omkr. 1975), bestående av 6 vagnar inkl. räls och mellangolv, höjd 6 A4, bredd 4 m; kapacitet max. 288 hm A4; kan försäljas omedelbart;

c) tätpackningssystem (trähyllor typ "Hyllcenter", inköpta 1970-1973), höjd inkl. räls OBS! 2,57 m (d.v.s. höjd 7 A4), bestående av 5 block; räls och mellangolv ingår - enligt följande (kan avhämtas i slutet av mars 2000):

I. 7 vagnar och två fasta hyllfack; kapacitet max. 580 hm A4 eller  omkr. 500 hm blandade format; bredd 4,2-5,2 m;
II. 11 vagnar och tre fasta hyllfack (varav två enkelfack); fyra hyllsektioner har djupet 40 cm; kapacitet max. 728 hm A4 eller omkr. 600 hm blandade format; bredd 4,8 m;

III. 7 vagnar och en fast hyllfack; sex hyllsektioner har djupet 40 cm; kapacitet max. 336 hm A4 eller omkr. 260 hm blandade format; bredd 3 m;

IV. 6 vagnar och två fasta hyllfack (varav ett enkelfack); tolv hyllsektioner har djupet 40 cm; kapacitet max. 420 hm A4 eller omkr. 350 hm blandade format;

V. 6 vagnar och två fasta hyllfack (varav ett enkelfack); kapacitet max. 500 hm A4 eller omkr. 380 hm blandade format.

Alla hyllor är i gott skick. Bra pris. Nedmontering och borttransport ombesörjes av köparen.

Kontakta
Bo Persson
Bo Persson
Stadsarkivarie
Linköpings stadsarkiv
581 81 LINKÖPING
Tel. 013-20 65 94 eller 070-534 49 47
Fax 013-20 68 68
E-post: [log in to unmask]
E-post direkt: [log in to unmask]