Content-Type: text/html

Till dig som är bibliotekarie - jag vill inbjuda till ett ev. seminarium för demonstration av X-ref.

X-ref är ett svenskt biblioteksystem, som funnits länge på marknaden och som framgångsrikt gjort övergången till Windows 32 bits-miljön.

X-ref har sedan länge en kundkrets av betydelsefulla specialbibliotek, med tyngdpunkten i Stockholm. Nästan alla dessa har under senaste året gått över från DOS till Windows-system.

Det stora som hänt nu är att en grupp av 78 holländska sjukhus-fackbibliotek gått samman om att köpa X-ref. Alla har för avsikt att ha katalog med integrerat låne- , förvärvs- och periodikasystem. Många av dem skall dessutom ha katalogen lagd på Internet med hjälp av X-ref Web. Efter en intensiv testperiod har installationerna pågått i ca en månad och vi har nu över 30 bibliotek med entusiastiska X-reffare.

Avsikten är att före nyår ha 40 system installerade; resten före sommaren år 2000. Deras nuvarande kataloger som finns i gamla DOS-system konverteras. En holländskt bolag, Ingressus, har hand om installationerna och X-ref Nederland B.V. har startats med första uppgift att vara "help desk" för dessa 78 bibliotek och framtida användare. X-ref Datakonsult AB har det grundläggande ansvaret och svårare frågor slussas vidare till oss.

Denna grupp av holländska bibliotek har, genom en förtroendegrupp om sex bibliotek, gjort en mycket noggrann utvärdering av tillgängliga system, som var klar i april -99. Valet stod mellan ett holländskt, ett engelskt system och X-ref.

Valet blev entydigt. De såg i X-ref kvalitéer som vida överträffade andra system i motsvarande prisläge.

Det är svårt att i ett fåtal ord sammanfatta dessa kvalitéer.

Ett försök:

-En suveränt intuitiv OPAC.

-En indexeringsteknik som gör att även sökningar i stora kataloger går snabbt.

-En värdefull funktion som inte till fullo kan uppskattas av holländarna är Librisimporten. Å andra sidan kan de importera poster från sin nationella databas Pica.

Att före nyår installera biblioteksystem på 40 bibliotek, inklusive konvertering av gamla katalogen och att på samma tid utbilda bibliotekarier i användandet får betraktas som anmärkningsvärt. Det klarar man bara med ett system som har den självklara överskådlighet som X-ref har.

Intresseanmälan till seminariet mottages på denna e-postadress. Om intresset inte är för stort kommer vi att ordna ett workshop, dvs i lokal där varje deltagare själv kan prova på.

 

Med vänliga hälsningar

Stig Käll, X-ref Datakonsult AB