Content-Type: text/html Länsbiblioteket i Värmland inbjuder till konferensen:

"Vad kan biblioteken och andra kulturinstitutioner göra med sina hemsidor?"
Tisdagen den 25 januari 2000 i Karlstad

Vi har bjudit in:
Anna Brümmer, bibliotekarie på Netlab vid Lunds universitet och numera doktorand. Hennes
magisteruppsats handlade om bibliotekens elektroniska tjänster och hon forskar numera i ämnet.
Robin Fortelius som ansvarar för de svenska sidorna i PULS - de finländska folkbibliotekens
webbtjänst. Läs programmet på adress: http://www.wermland.se/lansbib/kalender_kurser/hemsidor.html
Kostnad: 300 kr

Välkomna!
Marianne Svernström
______________________________________________________________
Marianne Svernström                Tel: 054-19 40 18
Länsbiblioteket i Värmland        Fax: 054-10 06 49
651 84 KARLSTAD
E-post: [log in to unmask]