Content-Type: text/html
Hej
 
Under vecka 42 behöver jag göra en (liten) undersökning om hur användareundervisning är organiserad på forskningsbiblioteket i Sverige.
Jag skulle vara mycket tacksam att få några svar och/eller synpunkter från forskningsbibliotek (även icke så detaljerade svar) på dessa frågor:
 
Hur är användarundervisningen organiserad?
Hur  finanseras den?
Vilken ideologi/bibliotketspolitik/biblioteksidealism ligger bakom användareundervisnngen?
Vilken tendenser finns det?
Är användareundervisning en primär eller sekundär  biblioteksverksamhet?
Vilka planer/visioner finns det för användareundervisning?
Vilken tendenser finns det kring web-baserad användareundervisning?
Är nationella riktlinjer önskvärt?
 
Ett stort tack på förhand
 
David Herron
----------------------------------------------------------
David Herron
Pedagogisk Utvecklare
Karolinska Institutets Bibliotek
tel: 08 728 68 16
[log in to unmask]">[log in to unmask]