Content-Type: text/html
I UB1-huset på Lunds UB tänkte vi gå igång med ett program som heter Print Queue Manager (http://www.printqueuemanager.com) för att kunna ta betalt för utskrifterna. Programmet är avsett för Windows NT.
 
Ett "systerprogram" heter Print Manager Plus (http://www.printmanagerplus.com/) och ger möjlighet att ta betalt direkt av användarna. Eftersom vi inte har unika inloggningar på våra publika maskiner kan vi ännu inte använda detta "systerprogram".
 
Principiellt ska vi nu genomföra följande:
Alla utskrifter hamnar på kö UTAN ATT SKRIVAS UT i receptionen. Där ser man VILKEN klient som har skrivit ut, ANTAL SIDOR, och TITELN på webbsidan/programmet som skrivit ut. Programmet ser ut så här (förhoppningsvis synligt):
 
 
 
På lördagarna eller när receptionen inte är bemannad kan man välja att utskrifterna skrivs ut "gratis", precis som det fungerar idag. Detta gör man genom att högerklicka på skrivaren "PatronCD" i programmet och välja "Pause Printing". Är detta förbockat stoppas utskrifterna och är detta INTE förbockat kommer utskrifterna precis som idag.
 
Fördelarna med detta system:
Nackdelarna:
På sikt tycker jag vi bör ha något automatiserat system där låntagarna identifierar sig och man har "printer credits". Men tills vi infört detta, diskuterat med datainspektionen, berörda i huset, hittat en teknisk lösning osv bör det här fungera bra. Det ser lovande ut, men är inte testat i drift.
 
David Hansson,
systemavd. Lunds UB