Content-Type: text/html En anställning som bibliotekarie på Enheten för kartor, bilder och musiktryck är till ansökan ledig.

Arbetsuppgifter: Betjäna allmänheten med kart- och bildmaterial. Inventera och vårda delar av samlingen. Delta i enhetens utvecklingsarbete. Arbetet är fysiskt krävande.

Önskvärda kvalifikationer: Akademisk examen med konstvetenskap eller historia som huvudämne. Bibliotekarieutbildning eller motsvarande utbildning. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Bildsinne. Serviceinriktning med god samarbets- och initiativförmåga.

Ansökan ska vara Kungl. bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41  STOCKHOLM tillhanda senast fredagen den 12 november märkt med dnr 141-454-99.