Content-Type: text/html

"KAOS2 eller VISIONSBYGGE INIFRÅN"

Länsbibliotek Halland och Bollebygds bibliotek inbjuder biblioteks- och kulturanställda till "KAOS2 eller VISIONSBYGGE INIFRÅN" -  en fyradagarskurs som genomförs med stöd från Sveriges Allmänna biblioteksförening, Regionbibliotek Västra Götaland och Regionbibliotek Skåne.

Framtiden finns inte nu - men det är nu den skapas. Det kan lika gärna vara av dig och dem du samarbetar med, som av några andra. Under kursdagarna utforskas och tränas ett förhållningssätt för framtidsskapande. Metoden "Visionsbygge inifrån" rymmer ett strukturerat och dynamiskt steg-för-steg-sätt för att skapa handlingsriktade framtidsbilder. Läs mer på http://www.lansbibliotek.halland.net/kaos.htm  där det också finns anmälningsformulär.

TID: 8-11 december 1999
PLATS: Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro, Halland.

Frågor om kursen? Kontakta:
Kerstin Grum, Länsbibliotek Halland tel 035-13 71 62 eller 0703 28 29 56, e-post [log in to unmask]">[log in to unmask]
Lars Nellde, Bollebygds bibliotek, tel 033-21 13 09, e-post [log in to unmask]">[log in to unmask]