Content-Type: text/html
Finns det någon bok el dyl, där man kan få namn på kockar (svenska och utländska) och information om dem och den betydelse de haft inom restaurangnäringen igår och idag?
Vi har fått önskemål att våra elever ska känna till några betydelsefulla kockar, och själv kan jag ingenting, och har heller inte lyckats hitta någon behändig information - men nog borde sån't finnas, eller...

Annica Bengtsson
Linnéskolan
Biblioteket
Röingegatan 55
SE-281 36  HÄSSLEHOLM
+46 451 26 85 47 (phone and fax)
[log in to unmask]">[log in to unmask]