Content-Type: text/html                                      Nya vägar för boken.
                            Ett seminarium om print-on-demand.

Under bokmässan i Göteborg arrangerar projektet Nya vägar för boken ett heldagsseminarium om print-on-demand. Syftet är att ge en bild av hur print-on-demand används i några andra europeiska länder, att presentera några olika aktörer på print-on-demand-arenan och att ge utrymme för en diskussion om olika frågor kring print-on-demand.

Programbeskrivning och möjlighet till anmälan finns på projektets hemsida, under adressen: http://www.kb.se/Nvb/pod.htm

Nya vägar för boken är ett projekt om elektronisk produktion och distribution av litteratur. Projektet har KB som huvudman och är en del av det europeiska projektet New Book Economy.

Välkomna!

Tünde Ujvari
projektsekreterare
[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]