Content-Type: text/html

Till alla som använder Ämnesordsregistret till SAB:s klassifikationssystem

Det alfabetiska ämnesordsregistret utkom i sin senaste upplaga (den 7:e) 1997. En lista på de ämnesord som tillkommit därefter finns tillgänglig på Kungl. bibliotekets hemsida, under Enheten för bibliografisk utveckling och samordning (BUS) : http://www.kb.se/bus/aolista.htm. Där återfinns dels ord som godkänts av SAB.s kommitté för katalogisering och klassifikation, dels ord som godkänts av BUS i samråd med representanter från andra Libris-bibliotek. Nya ord godkänns och läggs ut i stort sett varje vecka.

Listan fungerar som ett komplement till det alfabetiska ämnesordsregistret vid indexering, sökning och klassificering . Ämnesordslistan är främst anpassad efter Kungl. bibliotekets och övriga Libris-biblioteks behov, men det är fritt för alla att använda den.

I anslutning till ämnesordslistan finns ett formulär för att föreslå nya ämnesord. http://www.kb.se/bus/aoformular.htm. Vi tar tacksamt emot förslag på nya ämnesord från alla slags bibliotek och andra intresserade. Vi är glada om man kontrollerar om ämnesordet redan finns i ämnesordsregistret eller på hemsidan, samt slår upp det i Nationalencyklopedien (som är vår viktigaste källa) innan man skickar in förslaget.

Pia Leth, tel. 08-463 42 19 , [log in to unmask]">[log in to unmask]
Ingrid Berg, tel. 08-463 42 10, [log in to unmask]">[log in to unmask]
Magdalena Svanberg, tel. 08-463 42 24, [log in to unmask]">[log in to unmask]
Enheten för bibliografisk utveckling och samordning
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41  STOCKHOLM