Content-Type: text/html
Med anledning av en artikel jag skrev om biblioterapi (publicerad -97 i DIK-Forum och Socionomen) har jag nu blivit kontaktad av en kurator i Malmö som håller i fortbildning för vårdpersonal på barn- och ungdomspsyk. Hon undrade om jag kände till någon bibliotekarie som jobbar med detta praktiskt, gärna i landets nedre regioner, som i så fall skulle kunna komma och prata om det. Jag sänder ut frågan här och vidareförmedlar eventuella napp.
 
Hälsningar
Adina Giselsson
[log in to unmask]">[log in to unmask]
040-770 20