Content-Type: text/html Vik dagen den 27/9 1999 BIBLIST-are, som är intresserade av utbildning i informationssökning för ovana grupper!
På Malmö högskola har vi under läsåret 98-99 haft ett projekt finansierat av BIBSAM på detta tema, där vi bl a undersökt hur man lägger upp intensiva, handledartäta kurser och om det behövs en särskild pedagogik för studenter med invandrarbakgrund, studenter med dyslexi eller studenter, som börjat sina studier senare i livet från att ha varit yrkesverksamma.
Vår samlade erfarenhet kommer att redovisas vid ett endagsseminarium här på Malmö högskola liksom på IFLA-konferensen i Bangkok på en workshop under the Section on University and Research Libraries.
Mer information om seminarieprogrammet kommer.

Christina Tovoté
Bibliotek och IT
Malmö högskola
[log in to unmask]