Content-Type: text/html  
Härjedalens kommun  

Kulturnämnden

söker

Barnbibliotekarie, huvudbiblioteket i Sveg ref.nr 46-154

Anställningsvillkor. Deltid 50%. Tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter. Ansvar för biblioteks- och allmänkulturverksamheten för barn och ungdom. Bokprat vid huvudbibliotek och filialer. Samarbete med förskola, skola och föreningar. Låntagarvägledning, mediaurval, datorbaserad litteratursökning. Informationstjänst f n 1 kväll/v och var femte lördag.

Upplysningar: Biblioteks/kulturchef Gunilla Feldt tel 0680-161 21 eller bibliotekarierna Susanne Persson tel 0680-163 13, 162 15 eller Lasse Lohmander tel 0680-161 17.
 

Barn- och utbildningsnämnden söker

Skolbibliotekarie: Härjulfskolan, Sveg ref nr 60-155

Anställningsvillkor: Deltid 50%. Tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter: Ansvar för verksamheten vid skolbiblioteket Södra skolan, omfattande gymnasium/komvux och grundskolans åk 7-9. Bibliotekskunskap, mediainköp, information till elever och personal och övrigt förekommande arbetsuppgifter på skolbibliotek.

Kvalifikationer för båda tjänsterna: Bibliotekshögskola och erfarenhet av biblioteksarbete bland barn och ungdom. Bred kunskap om informationssökning. Erfarenhet av Internet, CD-rom, Word och vårt datasystem LIBRA är en merit. Viktiga egenskaper är service- och samarbetsförmåga, idérikedom, initiativkraft samt vana att arbeta självständigt.

Tillträde. Snarast efter överenskommelse.

Upplysningar. Rektor Mattias More tel 0680-162 93.

Välkommen med Din ansökan på arbetsförmedlingens blankett med angivande av ref. nr, löneanspråk och bifogade betygshandlingar till Häjedalens kommun, Personal- och organisationskontoret, Medborgarhuset, 842 80 SVEG, senast 99-07-27.