Content-Type: text/html
Tidskriftsdubbletter och dubbletter av Byggforskningsrådets rapporter
skänkes till BIBLIOTEK för kompletteringar eller ev. extra exemplar!
 
Tidskrifterna är internationellt välkända inom "Civil och Structural Engineering", och i de flesta fall nya från 1990-talet.
Se URL: www.ldc.lu.se/lthvbibl/back-ex.htm
BFR rapporterna är utg. åren 1962-94 och finns på URL: www.ldc.lu.se/lthvbibl/bfr-ex.htm
De skänkes fritt, portokostnader bara om det behövs skickas i mer än ett paket.
Ifall någon själv har dubbletter så har jag själv noterat de tidskrifter och häften vi själv är angelägna om att komplettera
URL: www.ldc.lu.se/lthvbibl/missing.htm
 
Detta erbjudande är förlängt t o m 15 november. En del bibliotek har redan kompletterat från förra utskicket, bl a det mesta inom träforskning, även betr BFR rapporter, men det är flera hundra exemplar kvar, och i breda ämnen inom väg- och vatten och arkitektur. Bra tillfälle att fylla igen förargliga luckor :-)
 
Med vänliga hälsningar
 
Helena Klein
________________________________________________
 
HELENA KLEIN / E-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Civil Engineering Library /  V-Biblioteket Bygg 
Lund Institute of Technology at Lund University
Box 118, SE-221 00 LUND, SWEDEN
Fax: +46(0)46-22 24427  /  Phone: +46(0)46-22 29243
Library: www.ldc.lu.se/lthvbibl/  Dept. www.ldc.lu.se/lthbml/
Civil Engineering on WWW: www.ldc.lu.se/lthvbibl/civ-www.htm
_____________________________________________________