Content-Type: text/html

Hej,

 

Just nu är det problem med utskick av mejl på Biblist till adresser som har DMARC aktivt i sitt mejlsystem. För att råda bot på det kommer Biblist migreras från nuvarande system till ett som är kompatibelt med DMARC. Jag har dessvärre ingen information i dagsläget om när migreringen sker men återkommer så fort jag fått mer information från SUNET.

 

Det är bland annat följande ställen som har problem med att få mejl från Biblist:

 

Uppsala (UU)

Lund (LU)

Linköping (LiU)

Karolinska (KI)

KTH

LTU -

Örebro (ÖRU)

Malmö (MiU) -

SLU

Gävle (HIG)

Dalarna (HD)

Försvarshögskolan (FHS)

 

Vänligen,

 

Siska Humlesjö

Administratör för Biblist