Content-Type: text/html
Fritt tillgängliga e-böcker har inte våra bibliotek visat något större intresse för som bekant.

Stockholms University Press har bevisat att fria e-böcker kan vara av ett visst intresse
för våra användare.

Klipp:

Elektroniska böcker från Stockholm University Press når en stor publik

Universitetets open access-förlag Stockholm University Press har under åren
2015-2019 publicerat 27 OA-böcker. Statistiken visar att de elektroniska
böckerna når en stor publik via olika databaser, bibliotekskataloger och 
universitetetens repositorier. Sammanlagt har 16 240 nedladdningar gjorts
av hela titlar och 70 535 nedladdningar av enstaka kapitel.

Endast 4,6 procent av läsarna väljer att köpa en bok till självkostnadspris, 
vilket innebär totalt 747 sålda böcker. Enligt databasen Web of Science har
förlagets böcker citerats 59 gånger under de senaste åren. Sammantaget 
visar siffrorna att förlagets böcker sprids, används och blir lästa.

Här har vi svart på vitt att fria e-böcker kan vara av intresse. Stockholm University Press är
inte det enda förlaget som ger ut högkvalitativa akademiska böcker. Det finns tiotusentals titlar
att välja mellan. Vad gör ni på förvärvsavdelningarna? Varför inte starta här och ta igen många,
många års försummelser. Humaniora och samhällsvetenskapernas litteraturförsörjning är under
hård press och anslagen krymper kraftigt. Vi kan öka tillgången av högklassisk litteratur till
dessa ämnen.


och missa inte Luminos från University of California press


Klipp 

Monographs are the cornerstone of scholarly research in the humanities and social
sciences, but have long been under siege. Shrinking library budgets and rising costs
result in higher prices. The upshot is that presses must reduce the number of titles 
they publish, regardless of the merits of the work.

In the current system, distribution is limited to a few hundred purchases of each monograph.
Libraries can’t build comprehensive collections, and readers can’t find or access important
scholarly work. And new forms of digital and multimedia scholarship can’t flourish in a
print-first/only model. It’s time for a breakthrough.
 


Jan--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]m