Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet, har NY POSTADRESS sedan den 1 mars.

 

Bibliotekets nya postadress är:

 

Vitterhetsakademiens bibliotek
Riksantikvarieämbetet
Box 24199

104 51 Stockholm

 

Vi är tacksamma om detta noteras av alla berörda!

 

Bibliotekets leveransadress är oförändrad:

 

Vitterhetsakademiens bibliotek
Riksantikvarieämbetet

Storgatan 41

114 55 Stockholm

 

Besöksadressen, slutligen, är också oförändrad:
Storgatan 43, Stockholm

 

Bästa hälsningar,

Johannes Rudberg

 

[log in to unmask]">

 

Johannes Rudberg
Enhetschef Vitterhetsakademiens bibliotek  / Head, Vitterhetsakademiens Library

Riksantikvarieämbetet  /  Swedish National Heritage Board
Box 24199

SE-104 51 Stockholm

 

Besök / Visit: Storgatan 43, Stockholm

 

[log in to unmask]">[log in to unmask]
+46 (0)8-5191 83 31
www.raa.se

twitter.com/raa_se

facebook.com/riksantikvarieambetet