Content-Type: text/html
Hej!

Kungliga biblioteket har för närvarande driftstörningar på flera it-system. Felsökning pågår. 

Bibliotekshälsningar

Peter Axelsson

-- 

Peter Axelsson
Kommunikationsstrateg och chef för enheten för kommunikation
Ledningsstöd

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården, Stockholm
010-709 33 21
070-007 33 21
Twitter @peterax