Content-Type: text/html

Hej!

 

Den 6 juni öppnar vi ett nytt stadsbibliotek i Falkenberg som vi fyller med mycket ny och spännande verksamhet.

Vill du vara med i vårt team och arbeta som ungdomsbibliotekarie hos oss?

 

Utdrag ur annonsen som du hittar i sin helhet på offentligajobb.se:

Du utvecklar och skapar verksamhet tillsammans med och för unga i vårt nya stadsbibliotek. Du samverkar med föreningar, civilsamhälle, kommunen, näringslivet och andra intressanta partners i Falkenberg, regionen, Sverige och världen! Ett uppdrag är att samarbeta med UngFbg som också kommer att ha verksamhet i de nya lokalerna, Argus. På biblioteket planerar, genomför och utvärderar du aktiviteter tillsammans med programgruppen och ser till att marknadsföringen för arrangemangen lockar målgruppen. Då den nya verksamheten blir ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek så kommer du möta unga både under skoltid och på deras fritid. Du ingår även i unga-nätverket i Region Halland.

I din roll ingår också att arbeta inkluderande, genom att ha extra fokus på integration och HBTQ-frågor. Du hanterar medieurval och inköp för målgruppen och övriga vanligt förekommande biblioteksuppgifter. Du kommer att ha schemalagt arbete på stadsbiblioteket, även på kvällar och helger och det kan förekomma tjänstgöring på övriga bibliotek vid behov.
Vi tror att du har lätt för att skapa och upprätthålla nätverk. Att du är socialt orienterad och jobbar för att få unga att stanna kvar länge i biblioteket och ta del av våra tjänster.
Tjänsten är ny och innehåller stora möjligheter att kreativt påverka den framtida inriktningen för ungdomsverksamheten på biblioteket.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Daniella Brummer Pind

Bibliotekschef

Falkenbergs bibliotek

Kultur,- fritids- och teknikförvaltningen

 

0346- 88 50 70

0721-411 460

 

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg

 

https://bibliotek.falkenberg.se/web/arena

 Falkenbergs kommun registrerar dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.