Content-Type: text/html

På grund av ett olyckligt tryckfel i en av annonserna för ÖB-tjänsten i Lund har ansökningstiden förlängts till den 31 januari.

Se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:289458/type:job/where:4/apply:1

 

Eva Nylander
tf. Överbibliotekarie
Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Box 3, 221 00 Lund
Tel. 046 222 91 70; Mobil 072 5456767
[log in to unmask]" >[log in to unmask]  https://urlproxy.sunet.se/canit/urlproxy.php?_q=aHR0cDovL3d3dw%3D%3D&_s=c2VnYXRlLnN1bmV0LnNl&_c=b0487d37&_r=c3VuZXQtc2U%3D. ub.lu.se