Content-Type: text/html
Det er bra! 
Men her nokre synspunkt frå ein granne som var gjennom dette for snart femten år sidan:
https://bibliotekettarsaka.com/2020/01/28/digitalisering-pa-svensk-men-til-ein-pris/ 

Helsing
Anders Ericson


tir. 28. jan. 2020 kl. 09:39 skrev Peter Axelsson <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:


Avsiktsförklaring om det digitaliserade svenska trycket 
Hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talet fram till i dag ska göras digitalt tillgänglig. Det är målet med en avsiktsförklaring som undertecknas av Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Målet är att digitalisera och tillgängliggöra det samlade svenska trycket med gemensamma insatser.

Läs mer om avsiktsförklaringen här:
https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2020-01-28-600-ar-av-svenskt-tryck-ska-digitaliseras.html

 

Hälsningar

 

Peter Axelsson

-- 

Peter Axelsson
Kommunikationsstrateg och chef för enheten för kommunikation
Ledningsstöd

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården, Stockholm
010-709 33 21
070-007 33 21
Twitter @peterax