Content-Type: text/html

Med hälsning från bok- och bibliotekshistoria i Lund:

 

Intressant konferens 4-6 juni 2020 i Bukarest, Rumänien. Temat omfattar bl a bibliotekens roll i ”active citizenship in analog and digital format, emerging tech trends to empower communities, public spaces and community engagement”. Se vidare här: https://occupylibrary.net/#

 

Eva Nylander
docent, tf. Överbibliotekarie
Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Box 3, 221 00 Lund
Tel. 046 222 91 70; Mobil 072 5456767
[log in to unmask]" >[log in to unmask]  https://urlproxy.sunet.se/canit/urlproxy.php?_q=aHR0cDovL3d3dw%3D%3D&_s=c2VnYXRlLnN1bmV0LnNl&_c=b0487d37&_r=c3VuZXQtc2U%3D. ub.lu.se