Content-Type: text/html

Tidskriften bis har precis kommit med sitt 50-årsnummer och föreningen BiS har lokala aktiviteter på flera håll i landet. Men i Göteborgsområdet saknas en lokalgrupp, trots att det finns många medlemmar och prenumeranter här. Därför är det dags att vi träffas, alla sympatisörer, medlemmar, prenumeranter, gamla aktivister och andra intresserade. Demokratins skattkammare behöver sina aktivister.

Välkommen på BiS 50-årskalas onsdagen den 19 februari klockan 18.00, Forum Skill, Linnégatan 5, 1tr.

Vi firar med en enkel buffé till självkostnadspris, med lite nostalgi och mycket framtidstankar. 

Anmälan senast 10 februari till Anna Hallberg, [log in to unmask]" style="color:rgb(0,124,137)">[log in to unmask]  eller Ingrid Atlestam, [log in to unmask]" style="color:rgb(0,124,137)">[log in to unmask].


--
Bibliotek i samhälle

Twitter: @foreningenbis
Facebook: foreningenbis