Content-Type: text/html

Hej!

 

Vill du stötta medarbetare med deras informationsförsörjning nära verksamheten på ett myndighetsbibliotek? Kan du snabbt ta fram information från specifika databaser och offentligt tryck? Som bibliotekarie hos oss är du ett viktigt stöd i departementens arbete med att ta fram underlag för beslut och verksamhetsstyrning.

 

Vi söker en bibliotekarie till Regeringskansliets bibliotek. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med den 15 mars 2021.

Välkommen med din ansökan: https://web103.reachmee.com/ext/I003/584/main?site=19&validator=60988ba3b4a8fb26b1d3dbdf5e1a013e&lang=SE&&rmpage=job&rmjob=6401&rmlang=SE

 

Med vänlig hälsning

Susanne Astell

 

Susanne Astell
Sektionschef Biblioteket
Förvaltningsavdelningen
RK Kommunikation
103 33 Stockholm
Tfn 08-4058237
www.regeringen.se

[log in to unmask]" alt="cid:signaturelogo">