Content-Type: text/html
Hej!

Vi söker en kollega till det nyrenoverade biblioteket på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

https://foi.easycruit.com/vacancy/2434995/12386


Hälsningar, Jenny
________________________________
Jenny Dagermark
Bibliotekarie
Avdelningen för forskningsstöd
FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Besöksadress:
Gullfossgatan 6, 164 40 Kista

Vxl: 08-55 50 30 00
[log in to unmask]
www.foi.se