Content-Type: text/html

Call for Papers — IFLA Dublin 2020. Law Libraries joint with Copyright and other Legal Matters (CLM) Advisory Committee: "Libraries and Public Rights to the Law: International Perspectives on Barriers to Free Legal Information"

Under IFLA 2020, 15-21 augusti i Dublin kommer min IFLA sektion Law Libraries Section tillsammans med Copyright and other Legal Matters (CLM) Advisory Committee, att hålla en öppen session med temat "Libraries and Public Rights to the Law: International Perspectives on Barriers to Free Legal Information"

Trots främjandet av fritt tillgänglig juridisk information online finns det fortfarande betydande begränsningar när det gäller tillhandahållandet av juridisk information i världen. Informationen begränsas av kommersiella aktörer, användarvillkor och betalväggar.  Detta är en högst aktuell situation i Sverige idag.

Läs mer om sessionens tema och välkommen att skicka in bidrag. Det vore mycket roligt om vi fick bidrag från Sverige.

https://2020.ifla.org/cfp-calls/law-libraries/

Deadline att skicka in proposals/abstracts är den  21 februari  2020.

Vänliga hälsningar

Halina Hohenthal

Halina Hohenthal

Uppsala universitetsbibliotek / Uppsala University Library

Avdelningen för media / Media division

018-471 40 65

[log in to unmask]

 

Page TitleNär du har kontakt med oss på Uppsala universitet med e-post så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur vi gör det kan du läsa här: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy