Content-Type: text/html

Hej,

 

Under IFLA 2020 – 15-21 augusti i Dublin, Irland kommer min IFLA sektion Subject Analysis and Access i samarbete med Knowledge Management att hålla en sk. Open session om AI, maskininlärning  med inriktning mot vad det medför för ämnessökning, biblioteksarbete mm: Subject Access and Artificial Intelligence: Enhancing competencies and safeguarding ethics

 

Det vore roligt om svenska bibliotek deltog! Se mer under https://2020.ifla.org/cfp-calls/knowledge-management-joint-with-subject-analysis-and-access/

 

Anmälan ska göras senast 21 februari.

 

Vänliga hälsningar

Harriet Aagaard

 

----------------------------------------------

 

Harriet Aagaard

Kungliga biblioteket

Metadata och systemstöd

Box 5039

102 41 Stockholm

 

Besöksadress: Humlegården

Telefon: 010-7093612

Mobil: 070-0073612

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]