Content-Type: text/html
Från Jämställ.nu

Klipp:
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet brukar 
definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
inom livets alla områden.

Klipp:
Att arbeta med jämställdhet ur ett kvantitativt perspektiv innebär att sträva efter jämn
könsfördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatsen, på utbildningar, på maktpositioner
och på olika befattningsnivåer i samhällsinstitutioner och i olika organisationer. En jämn 
könsfördelning anses råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare.  

Verkligheten på biblioteksområdet visar att en jämn könsfördelning inte råder

Riket 77% kvinnor 
Folkbibliotek 80% kvinnor
Skolbiblioteket 84% kvinnor
Sjukhusbibliotek 79% kvinnor 
Specialbibliotek 72% kvinnor 
U-H bibliotek 67% kvinnor


Jan 


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]