Content-Type: text/html

Det norska arbetet med Bokhylla.no är verkligen ett föredöme, och vi i Sverige har självklart många nyttiga erfarenheter att lära av och ta vara på från vårt västra grannland. Ibland är det faktiskt tacksamt att inte vara allra först på banan. Vissa förhållanden skiljer sig dock åt mellan Norge och Sverige. Ett exempel är tillgången till generös offentlig finansiering av kulturarvsprojekt.

För vår del återstår en hel del tankearbete för att det digitaliseringssamarbete som KB tillsammans med fem stora universitetsbibliotek gav offentlighet åt igår ska kunna bli verklighet. Inte minst gäller det formerna för och finansieringen av tillgängliggörandet av det digitaliserade materialet.

En given princip är att forskare och medborgare – alltså våra slutanvändare - inte ska drabbas av någon kostnad. Men det är också självklart att författare och andra upphovsrättsinnehavare ska få en rimlig kompensation när deras verk blir digitalt tillgängliga.

Precis som i Norge tror jag att vi kommer att landa i någon form av licensieringsmodell. Exakt hur en sådan modell ska utformas eller vem som i slutänden ska betala notan är dock oklart. Det hör helt enkelt till de frågor som vi sex bibliotek nu tillsammans får sätta oss ner och diskutera, och så småningom säkert även förhandla om med upphovsrättsorganisationerna.

 

Lars Ilshammar

Biträdande riksbibliotekarie / Deputy National Librarian

 

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> på uppdrag av Anders Ericson <[log in to unmask]>
Svara till: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Datum: tisdag 28 januari 2020 22:48
Till: "BI[log in to unmask]" <[log in to unmask]>
Ämne: Re: [BIBLIST] Avsiktsförklaring om det digitaliserade svenska trycket

 

Det er bra! 

Men her nokre synspunkt frå ein granne som var gjennom dette for snart femten år sidan:

https://bibliotekettarsaka.com/2020/01/28/digitalisering-pa-svensk-men-til-ein-pris/ 

 

Helsing
Anders Ericson

 

 

tir. 28. jan. 2020 kl. 09:39 skrev Peter Axelsson <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:


Avsiktsförklaring om det digitaliserade svenska trycket 
Hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talet fram till i dag ska göras digitalt tillgänglig. Det är målet med en avsiktsförklaring som undertecknas av Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Målet är att digitalisera och tillgängliggöra det samlade svenska trycket med gemensamma insatser.

Läs mer om avsiktsförklaringen här:
https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2020-01-28-600-ar-av-svenskt-tryck-ska-digitaliseras.html

 

Hälsningar

 

Peter Axelsson

-- 

Peter Axelsson
Kommunikationsstrateg och chef för enheten för kommunikation
Ledningsstöd

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården, Stockholm
010-709 33 21
070-007 33 21
Twitter @peterax