Content-Type: text/html

Anmäl dig till Marskonferensen 2020

 

På programmet i år finns bland annat filosofie doktor i pedagogik Håkan Fleischer som ska prata om hur du kan skapa goda förutsättningar för det pedagogiska mötet. Skolbibliotekarie Monika Staub Halling föreläser om sin roll i barns och ungas lärande. Stefan Lundström, biträdande professor i Svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet kommer att berätta om sin forskning som med särskilt fokus på lärandeaspekter kring berättande texter i olika medier, exempelvis litteratur, spel och film. Anna Tebelius Bodin är en uppskattad föreläsare som tar med oss på en resa runt inlärning och hjärnan. Det blir möjlighet till studiebesök och under rubriken ’Bibliotekssverige berättar’ blir det olika spännande perspektiv från kollegor ute i landet och mycket mer.

 

 

Välkomna

 

 

 

 

Bild som tagits bort av avsändaren. Google Formulär

 

Jag skulle vilja att du fyller i ett formulär:

Anmälan till Marskonferensen 2020 - Kan innehålla spår av lärande – Biblioteket som kunskapsförmedlare


23-24 mars 2020

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.


Marskonferensen 2020 handlar om biblioteken och dess roll som kunskapsförmedlare. I bibliotekslagen framgår att biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

På biblioteken ställs vi allt mer ofta inför situationer där vi får, eller tar, rollen som ledare för olika typer av lärsituationer. Därför efterfrågar många pedagogiska grundkunskaper eller tips på metoder. Detta handlar årets marskonferens om. Det blir spännande föreläsningar, trevliga möten och givande workshops.


Håll dig uppdaterad genom våra kanaler:
Konferenswebben: sites.google.com/regionvasterbotten.se/marskonferensen
Facebook: facebook.com/marskonferensen

När du skickat din anmälan får du ett automatgenererat mejl som bekräftar din anmälan. Om du inte får ett sådant mejl, kika i skräpkorgen och om det inte hjälper kontakta någon i arrangörsgruppen.
OBS: Din personliga jobbmejl-adress (eller i andra hand annan personlig mejl).

Fyll i formulär

Skapa ett eget formulär på Google Formulär