Content-Type: text/html
Hej,
När jag, i ett tidigare skede, visade intresse för Olle Johanssons  fråga om det fanns intresse för musikkatalogisering så fick jag ett svar, från någon av er kollegor på Biblist om jag var intresserad av att vara med i ett nätverk för musikkatalogisatörer. Jag hittar inte det mailet, men skulle bli glad om du  skriver till mig igen.

Vänligen,
Ulrika Orloff