Content-Type: text/html

Vi söker en kollega!

https://www.rvn.se/sv/jobb--utbildning/lediga-jobb/?eid=6301028905153467992

 

Bibliotekskonsulent med uppdrag att samordna Regionbibliotek Västernorrland

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen har en bred verksamhet som omfattar tillväxt, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, kultur, folkbildning samt internationellt samarbete.
Kulturverksamheten är en del av förvaltningen Regional utveckling. Här arbetar vi för tillgänglig kultur i hela regionen. I verksamheten ryms regional kultur- och kulturarvsutveckling, konstfrämjande, konstnärlig gestaltning och biblioteksverksamhet. Genom samfinansierade verksamheter ansvarar vi även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Vid Regionbibliotek Västernorrland arbetar du för regional utveckling och ett hållbart och demokratiskt samhälle genom ökad delaktighet och tillgänglighet till kunskap för regionens invånare. I regionbibliotekets uppdrag ingår Regional biblioteksverksamhet med läs och litteraturfrämjande samt en verksamhet för lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst och en regional taltidning.

Regional biblioteksverksamhet är en del av kultursamverkansmodellen och regleras av förordning SFS 2010:2012. Verksamheten arbetar utifrån statlig kulturpolitik, förordning för regional kultur samt bibliotekslag och utifrån relevanta regionala planer och policys. Regional kulturplan för 2019-2022 och regional biblioteksplan för Västernorrland 2019-2022 är styrande för verksamheten. Arbetet vid regionbiblioteket sker i samverkan med aktörer inom vår egen organisation och med regionens kommuner samt civilsamhällets aktörer. I det regionala biblioteksutvecklingsuppdraget samverkar vi med folkbiblioteken i länet för att stödja samarbeten, verksamhetsutveckling och kvalitet. Ett viktigt område är den pågående digitala transformationen av samhället. Lättlästa nyheter och taltidningen verkar i nära dialog med sina läsare.

Det regionala litteraturuppdraget har kartlagts under hösten 2019 och utformas i samråd med litterärt verksamma personer och organisationer i Västernorrland. Samtliga verksamhetsområden medverkar i interregionala och nationella nätverk.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår i huvudsak operativt arbete inom det regionala biblioteksuppdraget. Du arbetar med fokus på prioriterade utvecklingsområden exempelvis genom att skapa möjlighet för utvecklings- och samverkansprojekt.
I den samordnande rollen ansvarar du för att planera, samordna och följa upp det regionala och nationella biblioteks- och litteraturuppdraget samt Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst verksamhet. I ansvaret ingår också att samordna gemensamma insatser för regional biblioteksverksamhet och Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst.
Du representerar regionbiblioteket i den regionala kultursamverkansgruppen och i konsulentnätverket i länet, och företräder i förekommande fall regionbiblioteket nationellt.

Tjänsten är placerad i Härnösand i Regionens hus. Arbetet sker i hela länet och resor nationellt förekommer.

Kvalifikationer

Din bakgrund
Du har en högskoleutbildning inom bibliotek, information, kultur eller närliggande område som vi anser är relevant för uppdraget. Vi vill att du har erfarenhet av hur det fungerar att arbeta i en roll som påverkas av politiska beslut. Du har också erfarenhet av att vara den som driver, genomför och utvärderar utvecklingsarbete eller samverkansprojekt. Uppdraget förutsätter att du obehindrat talar och skriver på svenska, men behärskar du också engelska och något minoritetsspråk ser vi det som en tillgång.

Självklart har du ett stort engagemang i och en tro på att läs- och litteraturfrämjande bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Vi tror att du i det här uppdraget har fördel av att ha arbetat inom biblioteksverksamhet, arbete med barn och unga eller med litteraturfrågor samt nationella minoriteter, demokrati-, delaktighets- eller jämlikhetsfrågor.

Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen som bibliotekskonsulent med samordningsansvar behöver du vara trygg och ha god självinsikt. Du förstår vikten av att lyssna, vet hur du ska få din kommunikation att nå fram och har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du behöver ha god förmåga att planera, organisera och prioritera både ditt eget och andras arbete på ett effektivt sätt. I rollen som samordnare är det viktigt att du har en förmåga att se hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi erbjuder
Ett varierat bibliotekskonsulentuppdrag och dessutom ha ett extra samordnande ansvar där du har möjlighet att initiera nya utvecklings- och samordningsprojekt. Tjänsten har funnits tidigare men har nu en ny inriktning som möjliggör utveckling och att tänka nytt för att utveckla läs- och litteraturfrämjande i Region Västernorrland.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställning

Tillsvidareanställning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-12

Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Maria Oldenmark

Tf verksamhetschef

Telefon: +4661180263

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Sofia Lundin

SACO

E-post: [log in to unmask]">sofia.[log in to unmask]

 

 

Med vänlig hälsning

Johanna Nord Ambrosson
Bibliotekskonsulent 

REGION VÄSTERNORRLAND
Regional utveckling
Regionbibliotek Västernorrland 
0611-845 04 , 072-208 50 33 
[log in to unmask]">[log in to unmask]