Content-Type: text/html
Hej,
Jag vet att FOI (totalförsvarets Forskingsinstitut) har köpt och/eller hyrt en scanner. Hör med dem om ni kan låna den kanske? 

Alexis Wiklund | Universitetsbibliotekarie 
Kundtjänst och Kommunikation | Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket
Fe 200 | SE 171 77 Stockholm
+46 737 63 82 89
[log in to unmask]" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexis.wiklun[log in to unmask] | http://kib.ki.se 
______________________________________
Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> för Siska Humlesjö <[log in to unmask]>
Skickat: den 19 december 2019 12:30
Till: [log in to unmask] <[log in to unmask]>
Ämne: [BIBLIST] Bokskanner i Stockholm?
 

Hej,

 

Vilka bibliotek i Stockholmsområdet ger tillgång till en bokskanner gratis?

 

Siska Humlesjö

Bibliotekarie | Librarian                                        
Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande / Biblioteket 

Department of Communication and Learning in Science / The Library

Avdelningen för mediaförsörjning

Division of Information Resources
+46(0)31-772 37 63

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Chalmers tekniska högskola | Chalmers University of Technology

SE-412 96 Göteborg, Sweden

www.chalmers.se

 När du skickar e-post till Karolinska Institutet (KI) innebär detta att KI kommer att behandla dina personuppgifter. Här finns information om hur KI behandlar personuppgifter. 


Sending email to Karolinska Institutet (KI) will result in KI processing your personal data. You can read more about KI’s processing of personal data here.