Content-Type: text/html

Hej,

 

Vilka bibliotek i Stockholmsområdet ger tillgång till en bokskanner gratis?

 

Siska Humlesjö

Bibliotekarie | Librarian                                        
Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande / Biblioteket 

Department of Communication and Learning in Science / The Library

Avdelningen för mediaförsörjning

Division of Information Resources
+46(0)31-772 37 63

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Chalmers tekniska högskola | Chalmers University of Technology

SE-412 96 Göteborg, Sweden

www.chalmers.se