Hej!

Nu har den äntligen kommit. Boken om Stockholms stadsbiblioteks tio första år, 1928–1939. Full av fakta och analyser om vilka som arbetade, löner, arbetsförhållanden, bakgrundshistorik, vilka böcker som köptes in, vilka som ratades, allt speglat i tidens spännande rågång mellan kommunism och nazism. Begränsad upplaga, så först till kvarn…

Boken (med titeln ”Ett bibliotek för alla, som svarar mot tidens krav”, 308 s.) kan beställas av författaren ([log in to unmask]">[log in to unmask]), eller hos Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet. Box 632, 75126 Uppsala.

 

Annsofi Lindberg

Biblioteket Kungl. Konsthögskolan