Content-Type: text/html
Svensk biblioteksförening har publicerat en rapport med titeln Byggboom som visar på
väldigt positiva trender för biblioteken. Kommunerna satsar och tror på biblioteken!
Medan vi gnäller om nedläggningar. Verkligheten är mer positiv. Vi har mycket att glädjas åt i dessa juletider. 

Ur rapporten

  • I var femte kommun kommer ett nytt bibliotek att invigas under de närmaste fem åren. • I ytterligare nästan lika många kommuner är det möjligt att ett nytt bibliotek invigs under samma period. • Större renoveringar av bibliotek kommer att äga rum i ungefär var fjärde kommun. • I fler än var fjärde kommun där renoveringar ska genomföras är dock de verkliga behoven mer omfattande än de planerade insatserna.  

https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/12/byggboom-w.pdf 

Jan 


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">J[log in to unmask]