Content-Type: text/html
Detsamma gäller de böcker från Norstedt som går under titlar som
Brottsbalken : en kommentar och Hyreslagen : en kommentar,
vilka om jag inte missminner mig är, precis som the Official Code of
Georgia Annotated låter som, lagtexten plus kommentarer från jurister
(vilket ger den samlade texten verkshöjd).

Hälsningar
Hans Holm