Content-Type: text/html
[log in to unmask]">
Hej alla!
Nu finns ett nytt nummer av Nordisk kulturpolitisk tidskrift publicerad som Open Access, temat för numret är ABM-institutioner. Sprid gärna vidare till alla som kan tänkas vara intresserade.

Trevlig läsning!
/ Linnéa

Innehållsförteckning:

02/2019
Collaboration and Convergence of Libraries, Archives and Museums
av Nanna Kann-Rasmussen , Hans Dam Christensen , Jamie Johnston & Isto Huvila

Autonomiparadokset i ABM
En analyse af ABM-institutionernes ændrede omverdensrelationer og deres implikationer
Vitenskapelig publikasjon
av Nanna Kann-Rasmussen & Casper Hvenegaard Rasmussen

ABM-utvikling og avvikling: institusjonell konvergens og divergens i kulturpolitikken
Vitenskapelig publikasjon
av Roswitha Skare , Sigrid Stokstad & Andreas Vårheim

ABM-utviklings vekst og fall
Historien om hvordan en kulturpolitisk institusjon ble født og døde
Vitenskapelig publikasjon
av Ole Marius Hylland

Property, Licenses and Labor when Memory Institutions Converge with Informational Capitalism
Vitenskapelig publikasjon
av Bodil Axelsson

Lost in Translation – How Policy Enactment Get Stuck in the Digital Fix
Vitenskapelig publikasjon
av Sara Nyhlén & Katarina L Gidlund

Deltagelsens paradoks
Samlingens rolle i den brugerinddragende formidling
Vitenskapelig publikasjon
av Rasmus Grøn & Lise Kloster Gram

Drawing Things Together: Understanding the Challenges and Opportunities of a Cross-LAM Approach to Digital Game Preservation and Exhibition
Vitenskapelig publikasjon
av Patrick Prax , Björn Sjöblom , Lina Eklund , Niklas Nylund & Olle Sköld

Breaking New Ground
Intrapreneurs in Swedish Cultural Institutions
av Staffan Albinsson


Constance DeVereaux (ed.): Arts and Cultural Management – Sense and Sensibilities in the State of the Field
av Maria Hirvi-Ijäs

Joakim Ruist: Global migration – orsaker och konsekvenser
av Pasi Saukkonen

Call for Thematic Issue 2/2021
Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift / Nordic Journal of Cultural Policy

Call for Papers
Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift / Nordic Journal of Cultural Policy____________________________________________
Linnéa Lindsköld
Fil.dr / PhD

Centrum för kulturpolitisk forskning
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS)
// The Swedish School of Library and Information Science (SSLIS)
Högskolan i Borås // University of Borås
SE-501 90 Borås
Tel: +4633-435 40 56
Mobil: +46709- 51 48 57
www.linnealindskold.com