Content-Type: text/html

Hej,

det finns egentligen två nätverk. Det ena är Svenska Musikbiblioteksföreningen, http://smbf.nu, den svenska sektionen av IAML, som vänder sig både till bibliotekarier och arkivarier.

Det andra, som jag tror att du syftar på här, är Musikgruppen, http://smbf.nu/musikgruppen.html. Den som vill bli medlem kan kontakta mig på min jobbadress [log in to unmask] Vi är särskilt intresserade av fler medlemmar från folkbiblioteken.

Dessutom finns den sorgligt underutnyttjade mejlinglistan Musikbiblioteksforum, http://smbf.nu/musikbiblioteksforum.html.

mvh

Pär Johansson

2019-12-10 14:27 skrev Ulrika Orloff:

Hej,
När jag, i ett tidigare skede, visade intresse för Olle Johanssons  fråga om det fanns intresse för musikkatalogisering så fick jag ett svar, från någon av er kollegor på Biblist om jag var intresserad av att vara med i ett nätverk för musikkatalogisatörer. Jag hittar inte det mailet, men skulle bli glad om du  skriver till mig igen.
 
Vänligen,
Ulrika Orloff