Content-Type: text/html


På onsdag kväll den 4 december kl. 17.30 talar KB-medarbetarna Elin Andersson och Emil Stenback om Roggebiblioteket i Strängnäs, som blev en del av KB år 1968.
På Roggebiblioteket finns verk från boktryckarkonstens barndom, handskrifter, kartor, glober och titlar inom många olika ämnesområden.

Till jubileet 2018 utgavs antologin Böckerna i borgen: Ett halvsekel i Roggebiblioteket. Den berättar historien om biblioteket och böckerna, men även om människorna som använt dem.


Elin Andersson är fil.dr i latin och arbetar med specialsamlingar på Kungliga biblioteket.

Emil Stenback är bokbindare med bokhistoria och historiska bokband som specialitet, och ansvarar för bokbinderiet i Roggebiblioteket.


Välkommen till Kungliga bibliotekets hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm. Fri entré, ingen platsreservation, ingen föranmälan. Dörrarna till hörsalen öppnas kl. 17.10.

https://www.kb.se/om-oss/evenemang/evenemang/2019-08-15-berattelser-fran-kb-roggebibliotekets-skatter.html

Evenemanget är en del av serien Berättelser från KB, där du under onsdagskvällar kan lyssna på föreläsningar med anknytning till våra samlingar.

Har du några frågor om evenemanget? 
Mejla [log in to unmask]" style="color:rgb(149,79,114)">[log in to unmask]

---

Eva Häusner
Tf chef för enheten för kunskapsuppbyggnad
Avdelningen för publik verksamhet

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården, Stockholm

 ​