Content-Type: text/html

Medicinska bibliotekskonferensen 2020

Save the date: 23–24 april

Välkommen till inspirerande aprildagar i Lund!

 

Vi kommer ta del av intressanta aspekter och ny kunskap kring bland annat:

Fullt program med anmälan kommer i januari 2020. Vi kan redan nu utlova spännande föreläsningar och workshops på temat systematiska sökningar, video i undervisning och kommunikation, studentaktiverande metoder med mera. Carol Lefebvre and Julie Glanville inleder konferensen med “Methodological development and trends in systematic reviews.”

Info: www.lu.se/medbib2020
Kontakt: [log in to unmask]">[log in to unmask]

Arrangörer är Bibliotek och IKT på Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Hoppas vi ses till våren! Välkommen till Lund!


Vänliga hälsningar

Medicinska fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

 

 

 

Med vänlig hälsning

Ramona Mattisson

Bibliotekarie/Librarian

Bibliotek & IKT/ Library & ICT

Medicinska fakulteten/ Faculty of Medicine

Lunds universitet/ Lund University

Office phone: +46 046 222 18 66

[log in to unmask]e