Content-Type: text/html
Anders Ericson skriver på sin blogg Biblioteket tar saka om den märkliga artikeln i SvD för några dagar sedan där absurda idéer framförs om bibliotekens roll i ett krig som tydligen redan pågår "kulturkriget"

Aldrig tidigare i bibliotekshistorien dom senaste 2-3000 åren har något liknande föreslagits.Det är Mikael Tofvesson, biträdande avdelningschef på Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB som ser biblioteken som något slags sanningscitadell i det totala kriget.

Här är länken till Anders' artikel


Länk till artikeln i SvD


Jan

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">Jan.Szcze[log in to unmask]