Content-Type: text/html Hej!
Jag vill tipsa om följande frukostföreläsning som kommer att webbsändas onsdagen den 6/3 kl. 08:30-09:30: https://digitaltforst.blogg.kb.se/forskarperspektiv-folkbibliotekarierna-och-kompetensen-i-digitalt-forst-med-anvandaren-i-fokus/?fbclid=IwAR0yYKCkfBrcBD8B_1AYpXswMEQcqavfmcOi6moPYqqxdVk1drzM7RdQ8u8

Temat för föreläsningen är: Folkbibliotekarierna och kompetensen i Digitalt först med användaren i fokus. Mer information hittas via länken ovan.


Med vänliga hälsningar, 
Katarina Michnik

--------------------------------------------------------------
Lektor i biblioteks- och informationsvetenskap
Tillförordnad studierektor/Director of the Doctoral Study Programme
Sektionen biblioteks- och informationsvetenskap/Swedish School of Library and Information Science

Högskolan i Borås/University of Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
501 90 Borås, Sweden