Hej,

 

Följdfråga: hur följs sekretesslagen (se nedan) om låntagaren registrerar ett konto hos tredje part för att få tillgång till en ebok eller film?

 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

40 kap 3 §

Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men.

Även om det är lagligt för ”underleverantörer” att spara (och naturligtvis använda) uppgifter om våra låntagares digitala lån så är det kanske inte uppenbart för låntagaren att sekretessen inte gäller vissa lån i biblioteket.

 

/Jacob

 

 

 

Jacob Andersson

Bibliotekarie

 

Malmö universitetsbibliotek

Medier & vetenskaplig publicering

Tel 040-6658361

http://www.nav.mah.se/person/id/BIJAAN

 

[log in to unmask]" alt="https://www.mah.se/upload/GemensamtVerksamhetsstod/Kommunikationsavdelningen/informationsmaterial/MAU_SV_main_RGB.png">

 

 

 

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]">[log in to unmask]> För jonas aghed
Skickat: den 28 mars 2019 10:24
Till: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] 1984 eller

 

Hej alla,

Jag ska prata i en klass om 1984 och Kallocain och behöver veta en sak.

En tendens till storebrorssamhälle idag är det faktum att när vi handlar saker eller bara googlar efter information om dem så kartläggs våra googlings- och inköpsvanor och görs tillgängliga för olika företag som bombar oss med reklam. Datan finns sedan kvar och fylls på och skulle kunna användas av en auktoritär regim för att kartlägga våra vanor och liv. En sådan regim skulle till exempel kunna börja förfölja människor med hänvisning till vilka böcker de köper och misstänks ta till sig innehållet i.

Det jag skulle vilja kunna hävda sanningsenligt inför klassen är att om de lånar böcker på bibliotek så samlas än så länge inte deras lånedata någonstans så att den går att använda av företag eller myndigheter, såvida inte dessa med lagen bakom sig begär att den ska lämnas ut. Det kan ändras, såklart, men i USA i samband med att Patriot Act infördes efter terrordådet mot World Trade Center fick FBI begära ut informationen från biblioteken och vissa bibliotek valde då att radera den hellre än att lämna ut den.

Vet någon något om detta, hur det ligger till?

Hälsningar

Jonas Aghed

bibliotekarie Bromma gymnasium