Content-Type: text/html
Hej, från Offentlighets- och sekretesslagens paragraf om bibliotekssekretessen som är en bra utgångspunkt för den diskussionen:

(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400)

Biblioteksverksamhet

3 §   Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2017:1076).

Lånedata blir sparat men vaskat för metadata som gäller låntagaren.

Med vänliga hälsningar,
Tanja Lundqvist
Bibliotekarie

Ska du publicera din forskning? Biblioteket ger betalar APC:n om du publicerar i rena Open Access-tidskrifter. Ansök HÄR! Läs mer om hur vi jobbar med open access och hur vi kan vara till hjälp.

Linköpings universitet

Avdelningen för Mediaförsörjning/Campus Valla-biblioteket

E-resurser, Open Access/offset-avtal, Team TekFak

Linköpings universitetsbibliotek
581 83 Linköping
Telefon: 013-28 66 85
Mobil: 0768-28 53 35 
Besöksadress: Vallabiblioteket (Paviljongen)
Besök oss gärna på: 
www.liu.se 

 

När du skickar e-post till LiU så innebär detta att LiU behandlar dina personuppgifter. Mer information om hur detta går till finns i Integritetspolicy vid Linköpings universitet som du hittar på liu.se.                     

 
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> för jonas aghed <[log in to unmask]>
Skickat: den 28 mars 2019 10:23
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] 1984 eller
 

Hej alla,

Jag ska prata i en klass om 1984 och Kallocain och behöver veta en sak.

En tendens till storebrorssamhälle idag är det faktum att när vi handlar saker eller bara googlar efter information om dem så kartläggs våra googlings- och inköpsvanor och görs tillgängliga för olika företag som bombar oss med reklam. Datan finns sedan kvar och fylls på och skulle kunna användas av en auktoritär regim för att kartlägga våra vanor och liv. En sådan regim skulle till exempel kunna börja förfölja människor med hänvisning till vilka böcker de köper och misstänks ta till sig innehållet i.

Det jag skulle vilja kunna hävda sanningsenligt inför klassen är att om de lånar böcker på bibliotek så samlas än så länge inte deras lånedata någonstans så att den går att använda av företag eller myndigheter, såvida inte dessa med lagen bakom sig begär att den ska lämnas ut. Det kan ändras, såklart, men i USA i samband med att Patriot Act infördes efter terrordådet mot World Trade Center fick FBI begära ut informationen från biblioteken och vissa bibliotek valde då att radera den hellre än att lämna ut den.

Vet någon något om detta, hur det ligger till?

Hälsningar

Jonas Aghed

bibliotekarie Bromma gymnasium