Content-Type: text/html

Hej alla,

Jag ska prata i en klass om 1984 och Kallocain och behöver veta en sak.

En tendens till storebrorssamhälle idag är det faktum att när vi handlar saker eller bara googlar efter information om dem så kartläggs våra googlings- och inköpsvanor och görs tillgängliga för olika företag som bombar oss med reklam. Datan finns sedan kvar och fylls på och skulle kunna användas av en auktoritär regim för att kartlägga våra vanor och liv. En sådan regim skulle till exempel kunna börja förfölja människor med hänvisning till vilka böcker de köper och misstänks ta till sig innehållet i.

Det jag skulle vilja kunna hävda sanningsenligt inför klassen är att om de lånar böcker på bibliotek så samlas än så länge inte deras lånedata någonstans så att den går att använda av företag eller myndigheter, såvida inte dessa med lagen bakom sig begär att den ska lämnas ut. Det kan ändras, såklart, men i USA i samband med att Patriot Act infördes efter terrordådet mot World Trade Center fick FBI begära ut informationen från biblioteken och vissa bibliotek valde då att radera den hellre än att lämna ut den.

Vet någon något om detta, hur det ligger till?

Hälsningar

Jonas Aghed

bibliotekarie Bromma gymnasium