Content-Type: text/html
Debatten kring privatisering av bibliotek fortsätter. Efter att Centerpartiet backat så går nu ungmoderaterna in och stöder tanken på privatisering i en artikel i DN idag som svar på Li Malms försvar av folkbildningstanken .

Klipp:

Man får ställa sig frågan vad som är viktigast: kvalitet och innovation eller vem som driver biblioteken? För oss är svaret enkelt: kvaliteten och innovation.

Stockholm bör följa Nackas exempel och börja upphandla biblioteken – för ökad kvalitet och innovation inom biblioteksvärlden.


Li Malm skrev bland annat i sitt inlägg

På en del plan kan privata bibliotek på kort sikt verka kul eftersom den breda massan, medelklassen, får vad de vill ha, intellektuell förströelse. Men det är inte bibliotekens huvuduppdrag.  

https://www.dn.se/asikt/privata-bibliotek-gar-inte-ihop-med-folkbildning/

Debatten lär fortsätta, heliga kor har ifrågasatts. Striden mellan vänstern och högern lär fortsätta.
Jan


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]com" target="_blank">[log in to unmask]